Οι γλωσσες που υποστηριζουμε ειναι:

Aγγλικά, Aλβανικά, Bουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σουηδικά. 

Γλωσσες

 Aγγλικά, Aλβανικά, Bουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Σουηδικά. Ρωσικά...

περισσότερα